Menu

Stäng

Radonsanering

Radonsanering: Att minska riskerna i ditt hem

Vad är radon?

Radon är en osynlig, luktfri och giftig gas som bildas från nedbrytningen av uran i jorden. Gasen kan tränga in i ditt hem genom sprickor i fundamentet, avloppssystemet och vattentäta skikt. Radon finns i marken över hela världen, men vissa områden är mer benägna att ha högre nivåer av radon än andra.

Hälsorisker med radon

Enligt Environmental Protection Agency (EPA) är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer i USA. När radon bryts ner och utsöndras av jorden, kan gasen samlas inomhus och bildar farliga höga nivåer. Enligt EPA:s riktlinjer bör radonnivåer inte överstiga 4 pCi/L. Högre nivåer kan öka risken för lungcancer och andra hälsoproblem.

Radonsaneringstekniker

Radonavskiljare

En radonavskiljare är en apparat som installerats i källaren för att filtrera bort radongasen. Detta system fungerar genom att dra in radongasen från marken och skicka den genom en rörledning som leder ut ur byggnaden. Detta minskar radonhalten i huset och skapar en säkrare inomhusmiljö.

Förbättra ventilationen

Genom att förbättra ventilationen i ditt hem kan du minska mängden radongas som samlas inomhus. Detta kan uppnås genom att installera fler fönster eller ventilationsanordningar. Genom att öka flödet av frisk luft kan du också förbättra inomhusluftkvaliteten och minska risken för hälsoproblem.

Täta sprickor

Genom att tät sprickor i fundamentet och andra delar av byggnaden kan du minska mängden radongas som tränger in i huset. Detta kan uppnås genom att applicera tätningsmedel på sprickor eller genom att installera tätningsskivor på golvet.

https://Åtgärder mot radon – Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se)

Vi är ett certifierat företag