Menu

Stäng

Ventilationsbesiktning.se

EXPERTER PÅ VENTILATION

OCH INOMHUSKLIMAT

Vi är ett certifierat företag

Vi underlättar din OVK

Säkerhet i fokus

OVK är viktigt för att säkerställa att byggnader är säkra och uppfyller kraven för brand- och personsäkerhet. Genom att genomföra ett OVK kan man identifiera och åtgärda eventuella risker och förhindra olyckor.

OVK hjälper till att minska kostnaderna.

Ett viktigt skäl för att genomföra ett OVK är att det kan hjälpa till att förbättra byggnadens energieffektivitet. Genom att identifiera läckage och andra problem med isoleringen kan man minska energiåtgången och därmed minskar kostnaderna.

Minska kostnaderna för framtida underhåll och reparationer.

Regelbundet genomförd OVK kan bidra till att förbättra byggnadens livslängd och därmed minska kostnaderna för framtida underhåll och reparationer. Genom att identifiera och åtgärda problem tidigt kan man förhindra större skador och därmed förlänga byggnadens livslängd.

 

REN LUFT FRI FRÅN RADON

Säkerställ en hälsosam inomhusmiljö med radonsanering

Vi hjälper dig att minska radonnivåerna i din bostad eller arbetsplats och förhindra hälsoproblem. Vi använder modern teknik för att säkerställa en effektiv och långvarig lösning.

Öka tryggheten och säkerheten med vår effektiva radonsanering

Genom att välja vår radonsaneringstjänst kan du också öka säkerheten och tryggheten för dig och dina anställda eller familjemedlemmar. En hög radonhalt kan vara farlig och en radonsanering är en viktig åtgärd för att skydda din hälsa.

Öka värdet på din fastighet med professionell radonsanering

Att genomföra en radonsanering kan också öka värdet på ditt hem eller fastighet. En radonsanering kan öka efterfrågan och priset på din fastighet genom att visa potentiella köpare eller hyresgäster att du tar deras hälsa och säkerhet på allvar.

AUKTORISERAD BESIKTNING

Förbättra inomhusluft och energieffektivitet med ventilationsbesiktning

Vi undersöker och rapporterar om ventilationssystemets funktion och effektivitet, och ger rekommendationer för att förbättra prestandan och minska energiförbrukningen.

Förebygg kostsamma reparationer med auktoriserad ventilationsbesiktning

Genom att regelbundet genomföra ventilationsbesiktningar kan du upptäcka och åtgärda problem i tid innan de orsakar större skador eller försämrad inomhusluft, och därmed undvika kostsamma reparationer och bibehålla fastighetens värde.

Håll en hälsosam och produktiv inomhusmiljö

Vi ser till att ventilationssystemet fungerar som det ska och ger en god inomhusmiljö, vilket kan öka trivseln och produktiviteten hos de som vistas i fastigheten.